วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานบุญเดือนสิบ ชาวอินเดียชาว ฮินดูทั่งสารทิศ จะมาที่พุทธคยา

งานบุญที่ใหญ่ที่สุดมาถึงแล้ว งานบุญเดือนสิบ ประชาชนชาวอินเดียจะมาที่พุทธคยาด้วยการนำอาหารที่เป็นข้าวทำเป็นก้อนๆแล้วโยนไปที่พระมหาเจดีย์
เพื่อส่งบุญให้กับญาติๆ ความเชื่อว่าจะส่งบุญให้ญาติๆได้เลยแต่ปัจจุบันห้าม ไม่ให้โยนแล้วแต่ให้นำไปวางไว้


ติดต่อแฮนด์84000