วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
พระสงฆ์และแม่ชีไทยร่วมถวายปัจจัยทำบุญวัดไทยพุทธคยา
พระศักดิ์ดรุณ(อาจารย์วี)ธุดงค์สถานเขาสวรรค์ตาก จังหวัดจันทบุรี

คุณแม่ชีไพจิตร เจดีย์ วัดป่าจันทรมณี ภูกระแต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โดย ธรรมจารีย์ ซีซีทัวร์ หัวหน้าทัวร์ เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรและปัจจัยในการบูรณะวัดไทยพุทธคยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗


 
 
ติดต่อแฮนด์84000