วัดไทยพุทธคยา935
นักเรียนอินเดียมาไหว้พระและทัศนศึกษาที่วัดไทยพุทธคยา
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000